Franšiza, prof.dr.sc. Željko Turkalj, mr.sc. Aleksandar Erceg

 
Pretraživanje
Dobrodošli!
Ispis teksta

 

Dobrodošli u svijet franšize Diplomskog studija Poduzetništvo!

 

O kolegiju
Ispis teksta

Franšiza

 

doc.dr.sc. Mirela Alpeza 

dr. sc. Aleksandar Erceg

fransiza.efos@gmail.com

 

2. semestar

izborni predmet

45 sati

5 ECTS bodova

 

 

 

 

Franšiza
Ispis teksta

 

Diplomski studij Poduzetništvo

Kolegij: Franšiza

Predavači: doc. dr. sc. Mirela Alpeza i dr. sc. Aleksandar Erceg

 

 

Sadržaj kolegija

Franšiza postoje dominantna snaga na području distribucije roba i usluga. Ovaj kolegij istražuje prirodu, razvoj i značaj franšize u ekonomiji te promatra relevantna pravna i komercijalna pitanja.


Kolegij upoznaje studente s pojmom franšize, načinima njena stjecanja, pravnom okviru u kojem franšiza djeluje te s onim što je potrebno kako bi ona uspjela. Studenti će istražiti važnost poslovnog plana u svijetu franšize i njegov doprinos kod dobivanja potrebnog novca za pokretanje franšize. Kolegij ukazuje studentima kako mogu i sami postati korisnici franšize te koje su radne potrebne za kvalitetno upravljanje franšizom i rizicima koji se javljaju.

 

Nastavni ciljevi kolegija

Kolegij “Franšiza” upoznaje studente s prirodom i djelovanjem franšiznih distribucijskih sistema s naglaskom na franšizu poslovnog formata s posebnim osvrtom na:
• prirodu i djelovanje franšize
• modele franšize i načine na koji se modeli razvijaju u odnosu na promjene na tržištu
• pravne okvire franšize
• komercijalne poglede franšiznog odnosa
• razvoj i upravljanje franšiznim sistemom
• franšizu kao strategiju globalnog proširenja

 

Studenti će se tijekom kolegija upoznati s:
• osnovama franšize
• tajnama uspjeha u svijetu franšize
• pravnim osnovama franšize
• način upravljanja franšizom i rizicima u poslovanju
• važnost dodatnog obrazovanja djelatnika i komunikacije
• aktivnosti potrebne za najveći povrat uloženog u franšizu

 


Ocjenjivanje

 Ocjenjivanje predmeta Franšiza sastoji se iz pet dijelova:
• Pismeni ispit - 40%
• Kolokvij – 30% (pismena prezentacija franšize po izboru)
• Zadaće - 20%

• Aktivnost na nastavi - 10%

 

Bonus bodovi:

• Forumska pitanja i diskusija -  10%

 

Ocjenjivanje predmeta Franšiza za izvanredne studente sastoji se iz četiri dijela:
• Pismeni ispit - 40%
• Kolokvij – 40 % (pismena prezentacija franšize po izboru)

• Zadaće - 20%
• Osvrt na video materijale - 20%

 

Bonus bodovi
• Sudjelovanje na forumu – 10%

 

Pismeni ispit održat će se na kraju predavanja i sadržavat će pitanja iz predavanog materijala, prezentacija, audio-video materijala te dodanih čitanja koja su objavljena na Distance Learning portalu predmeta odnosno na www.dropbox.com

 

Za kolokvij, studenti (grupa od 2 studenta) će odabrati jednu franšizu koja ne posluje u Republici Hrvatskoj te će ju prezentirati i odgovoriti na pitanja postavaljena u završnom radu. Rad se sastoji od dokumenta u Wordu. Upute za pisanje kolokvija se nalaze na www.dropbox.com direktorij Seminarski rad.

 

Tijekom održavanja nastave, studenti će imati nekoliko domaćih zadaća u skladu s temama predavanja. Ocjenjuje se njihova usklađenost s zadatkom, kao i pravovremenost njihove predaje.

 

Osvrt na video materijale daje mogućnost studentima da u kratkom eseju naprave osvrt na odgledane video materijale koji će se gledati tijekom nastave

 

Dio ocjene za aktivnost na nastavi odnosi se na sudjelovanje u raspravama tijekom nastave.


Dio ocjene iz sudjelovanja na forumu odnosi se na pravovremeno i usklađeno odgovaranje na diskusijska pitanja koja su postavljena na forumu.
 


© DS Poduzetništvo, 2012.

Novosti
Ispis teksta

 

25.02.2013.

Predrok iz predmeta Franšiza je 15.04.2013. u 16.00 sati

 

25.02.2013.

Rok za predaju seminarskih radova je 07.04.2013. u 23.59.

 

22.02.2013.

Predavanja iz predmeta Franšiza počinju 25.02.2013. u 17.00

 

22.02.2013.

Materijali potrebni za nastavu nalaze se na www.dropbox.com

Passwd: fransiza.efos@gmail.com

Login: na zahtjev

 

Informacije o predmetu možete pratiti na Twitteru @Efosfransiza https://twitter.com/#!/Efosfransiza

 

Vijesti iz franšize
Ispis teksta
MONO Distance Learning
korisnik: zaporka: